Acnyul n Spanya

AcnyalAknyal agdudan aṣbnyuli, ɣ tgzzumt tiss 4.1 n tmnḍawt taṣbnyulit yuma kṛaḍ ikʷlan: aẓggaɣ d uwraɣ d uẓggaɣ daɣ.

FIAV 111111.svg(Lεbar: 2:3)
FIAV 100100.svg (proportion 2:3)

Isaɣulnsnfl

Isaɣulnsnfl