Agaru Aṭlanti

Ambox important.svg Amnni ur iṭṭafn taggayt
Amnni ad ur iṭṭif taggayt. Zayd as kra n taggayt nna rad d dis yack, ad ur tettut ad tkkst talɣa ad akud nna as tt tzuydt.
Ad ur tikṣuḍt! Tettusrar tabrat ad bac ad tt tẓṛ trabbut n tnṭṭuft d uzzray n imnnitn. Ayad ur isnamk is tskrt kra n uzgal.

Agaru Aṭlanti iga yan ɣ yigarawn n umaḍal. Yzga-d gar Tamrikt (ɣ utaram), Uruppa d Tafriqt (ɣ iffus).

Isaɣulnsnfl