Aklu (mgt. ikʷlan) iga-t ɣikelli s ttannayen midden tifawt. Ikʷlan imenza ɣ dar icelḥiyen gan-ten: aseggan neɣ usgin (aẓeṭṭaf), amellal neɣ umlil, azeggʷaɣ neɣ uzwiɣ, awraɣ d uzegzaw.

Iɣanimen kʷlanin


Imdyatn snfl

ⴰⵣⵡⴰⵖ/ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ = Azwaɣ/Azggʷaɣ = ازگّّاغ

ⴰⵎⵏⵏⵓⵔⵖ = Amnnurɣ = ذهبي = امنّورغ

ⴰⵍⵉⵜⵛⵉⵏⵉ = Altcini = برتقالي = التشين

ⴰⵡⵔⴰⵖ = Awraɣ = اوراغ

ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ = Azgzaw= ازگزاو

ⴰⵣⴰⵍⴳⵓⵎ/ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ = Azalgum/Aẓrwal = اژروال

ⴰⵊⵏⵊⴰⵕⵉ/ⴰⵎⴽⵥⴰⵢ = Ajnjaṛi/Amkẓay

ⴰⵡⵔⴰⵙ = Awras = اوراس

ⴰⵙⴳⴳⴰⵏ = Asggan =اسگّان

ⵓⵎⵍⵉⵍ = Umlil = ؤملي

Isaɣuln snfl