Amzaray illan gr tunɣilin n "Amzruy"

74 octets ajoutés ,  il y a 2 ans
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
'''Amzruy''' (sg zeɣ [[Tutlayt Tagrikt|tagrikt]] : ἱστορία, ''histurya'', nna ɣur illa unamk n ''"usaggu, tussna nna d ikkan asaggu"'' ) iga taɣuritiɣri n ma admad izrin mk ɣmk-lli s illa gɣ warratn ittyaran. imzzutnImzzutn izrin urta llin warratn qqarnar asnas ntini [[azrmzruy]]. iga ula yat tguri taranẓart ikknnikkan d imzzutn izrin altu d tmkttit, tanazuft, agru, asuds, d usmnid n inɣmisn ɣff imzzutn ad. imrzutnImrzutn lli ittaran ɣff umzruy qqarnar asn ntini [[Amsnzruy|imsnzruyn]]. S yat tɣarast yaḍni; iga Amzruy s yat tklit tazrawt d tirra n ɣaylli ijran nɣ-d ɣaylli izrin. Ar daɣ nttini amzruy i ɣaylli izrin s yixf nns.
{{Gar amla}}
Amzruy iga t s yat tklit tazrawt d tirra n ɣaylli ijran nɣ d ɣaylli izrin. ar daɣ nttini amzruy i ɣaylli izrin s yiɣf nns.
 
amzruy'''Amzruy''' iẓḍar ula ad iɛnu iẓli akadiman nna issmrasn allas ḥma ad iɣr d ad isfsi kra n tagzzumt n imzzutn izrin, d ad iẓli s yan unamk amsɣaru anawn n usrag d tusurin nna tn iẓlayn. idḥina ar tmsgdaln imsnzruyn ɣff ugama n umzruy d ubɣir nns s umḍkar ɣff tɣuritɣri n uẓli izd nttat ad igan awttas s ixf nns nɣd amzund tɣarast nna yakkanyekkan "amnad" ɣff imukrisn imilann.
Amzruy (sg tagrikt ἱστορία, histurya, nna ɣur illa unamk n "usaggu, tussna nna d ikkan asaggu") iga taɣuri n ma ad izrin mk lli s illa g warratn ittyaran. imzzutn izrin urta llin warratn qqarn asn azrmzruy. iga ula yat tguri taranẓart ikknn d imzzutn izrin altu d tmkttit, tanazuft, agru, asuds, d usmnid n inɣmisn ɣf imzzutn ad. imrzutn lli ittaran ɣf umzruy qqarn asn imsnzruyn.
 
tallasinTallasin izdin d kra n tussna iẓlin, mac ur darsnt isagmn ibrranin (amzund tinfusin ɣff ugllid artr), ar ttwasmilnt amzund akkusu n tussna nɣd tinfusin, acku ur ɣursndarsn illi "usuggu arawsan" lli s isɣawsa uẓli n umzruy. hirudutusHirudutus, iga yan umsnzruy agrik sgzeɣ tasut tiss 5 dat talalit n ɛisa ittwyssan gɣ unziɣ utrim ma s iga "babas n umzruy", d, tusididis lli igan atrar nns, iwsn gɣ usbddi n tɣuritɣri tatrart n umzruy n ufgan. arAr ukan sul ttiyɣran idlisn nnsn s wassa adɣassad, d umzaray illan ngrger hiruduts lli ibddn ɣff tussna d tusididis lli ibddn ɣff usrdas iga ukan sul tanqḍt n umzaray nɣ tamyadast gɣ warratn n umzruy itrarn. gƔ tazit n usammr, yat tmzrayt, tin isgg°asnisggasn n tfsut d umwan ttiyssan ma s tga sgzeɣ 722 dat talalit n ɛisa mqqar d ɣasɣar iḍṛiṣn sgzeɣ tasut tiss 2 ka d sul iɣaman.
amzruy iẓḍar ula ad iɛnu iẓli akadiman nna issmrasn allas ḥma ad iɣr d ad isfsi kra n tagzzumt n imzzutn izrin, d ad iẓli s yan unamk amsɣaru anawn n usrag d tusurin nna tn iẓlayn. idḥina ar tmsgdaln imsnzruyn ɣf ugama n umzruy d ubɣir nns s umḍkar ɣf tɣuri n uẓli izd nttat ad igan awttas s ixf nns nɣd am tɣarast nna yakkan "amnad" ɣf imukrisn imilann.
 
iḍsnIḍsn izaykutn iwsn gɣ usyafa n mnnaw ifasrn n ugama n umzruy lli ittwasnfln kra s ad zraynt tasutin d ar ukan sul ittwasnfl s wass adɣassad. taɣuriTaɣuri tatrart n umzruy tga txatart, d tuma taɣuritaɣri n timnaḍin iẓlin d taɣuri n kra n tmrnant nɣ ifrdisn isgumann n usaggu amzray. iggutIggut ma ɣ ad ittuyɣra umzruy amzund tafult gɣ usgmi amzwaru d usinan, d taɣuri takadimit n umzruy tga yan iẓli amqranimqquren gɣ tɣuriwin tisdawanin.
tallasin izdin d kra n tussna iẓlin, mac ur darsnt isagmn ibrranin (am tinfusin ɣf ugllid artr), ar ttwasmilnt am akkusu n tussna nɣd tinfusin, acku ur ɣursn illi "usuggu arawsan" lli s isɣawsa uẓli n umzruy. hirudutus, iga yan umsnzruy agrik sg tasut tiss 5 dat talalit n ɛisa ittwyssan g unziɣ utrim ma s iga "babas n umzruy", d, tusididis lli igan atrar nns, iwsn g usbddi n tɣuri tatrart n umzruy n ufgan. ar ukan sul ttiyɣran idlisn nnsn s wassa ad, d umzaray illan ngr hiruduts lli ibddn ɣf tussna d tusididis lli ibddn ɣf usrdas iga ukan sul tanqḍt n umzaray nɣ tamyadast g warratn n umzruy itrarn. g tazit n usammr, yat tmzrayt, tin isgg°asn n tfsut d umwan ttiyssan ma s tga sg 722 dat talalit n ɛisa mqqar d ɣas iḍṛiṣn sg tasut tiss 2 ka d sul iɣaman.
 
iḍsn izaykutn iwsn g usyafa n mnnaw ifasrn n ugama n umzruy lli ittwasnfln kra s ad zraynt tasutin d ar ukan sul ittwasnfl s wass ad. taɣuri tatrart n umzruy tga txatart, d tuma taɣuri n timnaḍin iẓlin d taɣuri n kra n tmrnant nɣ ifrdisn isgumann n usaggu amzray. iggut ma ɣ ad ittuyɣra umzruy am tafult g usgmi amzwaru d usinan, d taɣuri takadimit n umzruy tga yan iẓli amqran g tɣuriwin tisdawanin.
[[Taggayt:Taɣrma]]
 
Utilisateur anonyme