ASS MQQURN AYAD A SSI AMARA-AMAZIƔ LLIƔ TURRIT S TAWIKIT NNK :)

Brrkat a Amara-Amaziɣ darnɣ ɣ Wikipidya s tutlayt tamaziɣt s tmzarayt nns taclḥit ! Tanmmirt nnun kigan f tdrawt nnun, iga aɣ addur mqqurn ad tgim yan ɣ imdrawn n usnfar ad. Nra zgitun, iɣ t inna rbbi, ad bdda ɣid tettaram. Ɣil ad, llan ɣ Wikipidya taclḥit 1 764 n imnnitn, nra uggar !

Tirra ɣ Wikipidya tṭṭaf ilugann nns. Ad kʷn issrbḥ rbbi, ɣrat tasniwin ad:

Akud nna tflm kra n uxfawal nɣ kra n tbrat ɣ tasna nnun nɣ ɣ kraygatt tasna n umsawal, ad ur tettum ad nn tgim ~~~~ ɣ tgira n wawal nnun, Mk ad tẓḍaṛm ad tsinim tabrat nnun, trnum as tizi nna ɣ ittyura uxfawal dɣ nttat, s yat tɣarast igan utumatik. Iɣ tram mad awn ittawsn ɣ kra nɣ darun kra n usqsi, tẓḍaṛm ad t id tsrsm ɣ umsawal n tasna n twisi, nɣ d akkʷ ɣ tasna n Unmuggar, akud nna t iẓṛa kra n umɣar n Wikipidya rad fllawn irar awal.

--AyourAchtouk (amsawal) 12 Yulyuz 2021 à 22:52 (+01)

Azul Ayour. Tanmmirt :-). Iz tsnflt amiḍan (compte) nnk, nɣd Ayour yaḍn ayad? --Amara-Amaziɣ (amsawal) 12 Yulyuz 2021 à 23:03 (+01)
Ɛla ḥsab man ayour ad tssnt hhh Nkkin ad igan Ayour2002, yism ka d ssnflɣ :) Brrk --AyourAchtouk (amsawal) 12 Yulyuz 2021 à 23:07 (+01)
Yah, ɣwan ad ssnɣ hhh. Ayyuz. --Amara-Amaziɣ (amsawal) 12 Yulyuz 2021 à 23:16 (+01)

Artikel vs Amgrad snfl

Hi,

The page Artikel links to the English page en:Article (publishing), and that English page links to Amgrad.

It shouldn't be like this. What is correct? --Amir E. Aharoni (amsawal) 18 Yulyuz 2021 à 19:51 (+01)

Hi. It is duplicate. The correct one is Amgrad. Thanks. --Amara-Amaziɣ (amsawal) 18 Yulyuz 2021 à 20:11 (+01)
Thanks for merging them! --Amir E. Aharoni (amsawal) 19 Yulyuz 2021 à 10:56 (+01)

Tikiḍt vs Ikiḍ snfl

Another question: Ikiḍ links to en:Carob, which links to Tikiḍt. Are Tikiḍt and Ikiḍ the same thing? Or should they link to different articles in other languages? --Amir E. Aharoni (amsawal) 19 Yulyuz 2021 à 10:56 (+01)

Hi Amir. It is again a duplicate. One in plural, the other in singular. I will merge them. Thanks. --Amara-Amaziɣ (amsawal) 19 Yulyuz 2021 à 19:40 (+01)

Tasna s udhmas vs Tasna mknna tga snfl

Azul fllak a ssi Amara-Amaziɣ, zriɣ k tssnflt asuɣl n "Random page" s "Tasna s umdhmas". Dari sin isqsitn izdin d usnfl a ad tn igan d:

1- Ur ssinɣ mani ɣ d tiwit tguri ad, is dark kra n umawal ar sis txdamt ?

2- Is ur yuf asmrs n wawal irxan i wammaẓ ? s umdya "Tasna mknna tga" iẓḍaṛ ad st ifhm kraygat yan mqqar ur jju d nttan ad iɣran tamaziɣt, tg mafhuma dar laɣlabya n middn

Tanmmirt nnk a dadda --AyourAchtouk (amsawal) 23 Yulyuz 2021 à 20:56 (+01)

Azul Ayour. Taguri ad n adhmas ar tt ssmrasɣ bahra yadlli ɣid ula ɣ iḍṛiṣn yaḍn uriɣ tn. Anamk nns iga t "hasard". Ttuɣ man amawal aɣ t ufiɣ. Tbṛzṭ iyy "tasna mknna tga" mlliɣ tt giɣ, acku ur bahra tṣḥi. Anamk nns iga t "la page comme elle est". Iɣ trit a nkks "adhmas" ukan a nini "tasna mknna ka tga". Ma tnnit? Nɣd iɣ kun tɛjb "tasna mknna tga" a st ssaḍuɣ. Tanmmirt. --Amara-Amaziɣ (amsawal) 23 Yulyuz 2021 à 23:27 (+01)
Tanmmirt nnk a ssi Amara-Amaziɣ f isisfiwn ad, nkk nniɣ yuf asmrs n "Tasna mknna ka tga" ɣiklli s tnnit, iɣ nmsasa nkk dik f xtad ad t ng, iɣ ur fllas nmsasa ad nsqsa imaran yaḍnin, nskr kra n lvote nẓṛ ilmma ma rad stin. Mad ak iḍhrn a mass ? --AyourAchtouk (amsawal) 24 Yulyuz 2021 à 00:49 (+01)
Tlla darɣ taguri ad, ar nttini "Adhmaṣ" i kra n ufgan ur a isfawn ma iskar nɣ ar ittxdam s "lɛcwaiyya". Lhoussine AIT TAYFST (amsawal) 24 Yulyuz 2021 à 01:56 (+01)
  Ifukka Tanmmirt nnk a ssi Lhoussine AIT TAYFST, safi maḥd ar t ttinin middn ɣ wawal nnsn rad t najj, nkk ur yadlli ssnɣ is tlla ukan lliɣ t sigglɣ ɣ imawaln lli dari llan swa win tclḥit swa win tmaziɣt tatrart ur t ufiɣ. Surfat iyi --AyourAchtouk (amsawal) 24 Yulyuz 2021 à 17:16 (+01)
Tanmmirt Lhoussine f usisfiw nnk! Iɣ tram a st ka nssaḍu "tasna mknna ka tga". "Adhmaṣ" ra st nḥtujju ɣ kra n mani yaḍn. Ma tnnam? (Ayour) --Amara-Amaziɣ (amsawal) 26 Yulyuz 2021 à 09:04 (+01)
Amara-Amaziɣ waxxa, a isxxr Rbbi, ayyuz nk Lhoussine AIT TAYFST (amsawal) 27 Yulyuz 2021 à 14:00 (+01)