Cbbukcṭar iga yan seg imudar n waman ar ittzdaɣ ula brra i waman, isker mnnaw iḍaren d snat tɣmdin ( ifassen ns d-as a yctta ar ittameẓ).

Cbbukcṭar
Tawlaft n Cbbukcṭar seg ufella

Tasensartut (Tasartut tussnant)
Iger(domaine) : Eukaryota
Tagldit (règne) : Animalia
Asmil (classe) : Malacostraca
Anmala (ordre) : Decapoda
Tawja (famille) : Brachyura

Assaɣ ussnan
Brachyura

Assaɣ g tutlayin timaziɣin yaḍnin
Tamaziɣt taqbaylit : Tifiraqest

Iɣbula :

ssnfl

Isaɣuln

ssnfl