Takimit

tga tamassant yaqqran f tamtta isnfal sa'seg tzrri

Tga tkimittakrura yan yiẓli n tussna innezgemn s iferdisen ikimiyen d wuddisen, d manik s ar swuruyen gratsen. Tga-tt tezrawt (study) n tangiwin (tiɣawsiwin) nna iskaren ddat-nneɣ d kullu m'ad aneɣ-issuteln ɣ umaḍal-ad.

Butkimit-ad ilsan yat tmelsit d ilemḍaḍen t-ittareyn, ar ismuqqul yan uẓru d-ikkan wayyur.

Ikonsepten n tkimitsnfl

Ikonsepten n tsilasnfl

Tayunt tasilant n kra n uferdis (akimi, yadlli) isem-nnes atom. Aggur:Timassanin/Tazdart

Isaɣulnsnfl