Arratn n Talɣa : Arratn

Tasnaẓɣṛt :snfl

  • Arratn (s tutlayt tafṛansist : documentation): taguri ad dars anamk n " fk umlan i middn f kra n imrsi nɣ f kra n tawwuri", s umdya : Arratn n talɣa, ar gis nttara ma tskar talɣa yad, d ma igan tawwuri ns. .

Asmdi d usnml :snfl

Talɣa ad tga yat talɣa taymmat, ar aɣ ttaws a nsgiddi arratn (documentation) i kraygat talɣa mkann tga, s yat tɣarast igan utumatik ar tsnulfaw talɣa ad yat talɣa tayllit (template fille) nna g nzzḍar a nara arratn n talɣa nnaɣ.

Aswwuri :snfl

Aswwuri n talɣa ad irxa bahra, g izddar n talɣa nk, ara :

{{Arratn}}
Ḍaṛt asurif ad, ddu s izddar n talɣa nk taddrt f Ssnfl, bac ak tazn talɣa ad s ufaylu d ussnfl n usagm n warratn n talɣa nk.