Tasdlist

adɣaṛ g ad nzzan idlisn

TasdlistTinidlisn (s tsrɣint :مكتبة ) tga adɣaṛ dag ad ttilin idlisn.

Tagzzumt sg yat tsdlist

Ẓṛ uggar ssnfl

Isaɣuln ssnfl