TasnamuntTasnamettiTasenmettit ( s Tasrɣint : علم الاجتماع) (s(e)n + amun, s tmerniwt n tmatart tawetmant t(...)t) neɣ tasosiologt tga-tt tezrawt n wamun d manik s ar ttmussun medden ɣ ugens n tegrawin. Wida ittsalan tasosiologit isem-asen imesnamunn.

Tuckad Taguri n TasnamuntTasnametti seg taguri n AmunTimetti (s Taɛrabt : مجتمع, s Tafransist : Société) .

imyaggaten inamunn

Nufa ad nebḍu tasosiologt f sin iswalaten igejdann.

Ar issisin urezzu anamun imsertiten,

Amezruysnfl

Tazrawt n ayelli mi nettini amunn tezwar-d s menck asnulfu n tguri-ad n "tasosiologt".

Ẓer daɣ :snfl

Isaɣulnsnfl