Tasngama Tusnist

Tasengama tisnsit ( s tafransist : Physique appliquée)

Amnni ad iga amud, imẓẓiy sul. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.

Asml ssnfl

  Tagzzumt ad txwa ur gis illi yat d ur gis ittyura amya, Aws ɣ tirra n tgzzumt ad ! Manmk a rad skrɣ ?

Isaɣuln ssnfl