Tasnudrt

(Tmmatti-d zɣ Tasnudert)

Tasnudert neɣ tabiologitTussna n tudert tga-tt tussna n ayda akkʷ iddern.

Tabiologit n ɣilad tga yan yiger bahra yusɛan, ibḍu f mennaw iẓliten.

Tra tbiologit ad taf tamrarut i iseqsiten-ad: "Matta characteristics n tɣawsa-ad iddern?"...

Tiɣbulasnfl

  Amgrad ad iga amud, imẓẓiy ka sul. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.