Tiliɣṛi


TiliɣṛiTilifun yan Uyafu nɣ yan wallal s attmsawaln middn mqqar aggugn f ingratsn nɣ ur llin ɣ yan udɣaṛ.

Tiliɣṛi n ifilu iqburn
Tiliɣṛi n ufus nɣ Tiliɣṛi amafus

Isaɣulnsnfl