Timassanin tigjdanin

Timassanin tigjdanin (s Taserɣint : , s Tafransist : sciences fondamentales), iga wanaw ad n timassanin yan iger yaqqran f waẓur n umaḍal d waẓur n tudert, yumi wanaw ad timassanin zund : Tasengama tagjdant, Tusnakt taḥuṛṛit ...

Aẓur n yismsnfl

Tuckad taguri ad seg igjdi lli isattin kan tɣawsa, zund igjdi n uẓṭṭa, nɣ igjdi n tigmmi. ilma nssufɣd sgis taguri n Tigjdanin.

Amawal :snfl

  • Agjdan : principal
  • Tagjdant : principale
  • igjdan : principals
  • Tigjdanin : principales
  • Timassanin : sciences

Isaɣulnsnfl