Turarin n wazzan

Turarin n w-azzan gant tyt niɣ iwaliwn imun d uzawan lli mmu talsn wazzan imzyan. Ar sawal nt f tudert n ufgan amaziɣ d ma ifulkin i uslmd n ifrxand tifrxin timaziɣin.

Ammal n mnnaw inawn n ijddign.

Ajddigsnfl

Turart ad ar tsawal f ujddig d tujjut lli yakka d ufulkin nsɣ igran ḍ izaɣarn wala urtan.

Iwaliwn n turart adsnfl

A yajddig ilan iman
Riɣ a kkn ssuɣ riɣ a kk nvuf
Ur a kkn flaɣ ur a kkwn ttuɣ
Mqqar ddiɣ ir ad d urriɣ
A yajddig ut s iẓuṛan
Ad ur tqqart ula tasust
Ur a najji yan akk-awin
Ula nujja-t a kk id-issukf
A yajddig idln akal
Ha-yyaɣ d idun ɣ iggi wakal
Fat-aɣ tujjut ng aytmatn
Fat-aɣ tifawt ng iggilaln
A yajddig ifsan ijjan
Riɣ aflujju azal d yiḍ
A yyi-gin asafar iẓiln
Ma s nkkis taɣufi i wul inw

Iwaliwn d uzawansnfl

Abdullah Mzig

Isaɣulnsnfl

azawan.com

Izdayn n brrasnfl

azawan.com