Tutlayt Tamaziɣt n Waṭlas anammas

Tamaziɣt n Waṭlas Anammas nɣ d Tamaziɣt n Wammas tga yat tutlayt tamaziɣt illan ɣ tamazirt n Lmɣrib. Nttat ad igan tutlayt nna akk yaẓn i Tclḥit.

Tamaziɣt n Umrruk anammas, gis kigan n tntalayin, nẓḍar ad nfrz zgi-snt sin anawn : tin n ugafa d tin n iffus.

 • Tantaliwin n ugafa : Ayt Zuggwat ("Zmmur"), Igrwan, Ayt Nḍir, Ayt Myill ("A. Mgild"), Ayt Saddn, Ayt Yusi, Iziyan, Icqqirn, Ayt Ɛyyac.
 • Tantaliwin n iffus : Ayt Izdg, Ayt Ḥddidu, Ayt Mrɣad, Ayt Ɛṭṭa, Ayt Xbbac, Igurramn, Ayt Sdrart, Ayt Mnad.

Idlisn lli fllas isawaln

ssnfl
 • E. Laoust, Cours de berbère marocain - Dialecte du Maroc Central (Zemmour - Beni Mtir - Beni Mguild - Zayan - Ait Sgougou - Ichqern), Paris, Geuthner, 19393
 • Miloud Taïfi, Dictionnaire tamazight-français (parlers du Maroc central), Paris, L'Harmattan-Awal, 1991, ISBN 2-906659-00-07
 • Ernest T. Abdel-Massih, A Reference Grammar of Tamazight, Ann Arbor, Center for Near Eastern and North African Studies - The University of Michigan, 1971
 • Olivier Durand, Lineamenti di lingua berbera. Varietà tamazight del Marocco centrale, Roma, Università "La Sapienza", 1998 (Studi Semitici n.s. 15)
 • Thomas G. Penchoen, Tamazight of the Ayt Ndhir, Los Angeles, Undena Publ., 1973
 • Alfred Willms, Grammatik der südlichen Beraberdialekte, Glückstadt, J.J. Augustin, 1972

Addag n tutlayt

ssnfl
──o Tafrusyawit 
 ├─o Proto-Tamaziɣt 1 (-7000)
  └─o Proto-Tamaziɣt 2 (-2000)
   ├─o Tamaziɣt n ugafa
    └──o Tamaziɣt n waṭlas
      └──o Tamaziɣt n Waṭlas anammas

Tinidlisn

ssnfl

Izdayn n brra

ssnfl
 
Ẓr ula Tamaziɣt n waṭlas anammas ɣ Wikipidya lli illan ɣ Wikimidya Incubator
 
Ẓr ula Tamaziɣt n waṭlas anammas ɣ Wikimawal lli illan ɣ Wikimidya Incubator
Tutlayin Timaziɣin
Tutlayin Amzray Tamaziɣt taqburt†,LB
Gwanc Tagwancit
Agmuḍ Tawilant · Tasuknit · Taɣdimst · Tazrgt · Tanfust · Tasiwit
Agafa Tajnat Aṭlas Anammas AgmuḍanSṬ (Ayt Sɣruccn · Ayt Warayn) · Tanzruft Tagafayt (Tagurart · Tumẓabt · Tamaziɣt n unẓul n Wahran d Figig · Tidiklt · Tuwat · Tugurt · Tagargrnt) · Tarifit · Tijanatin tigmmuḍanin n Lmɣrib · Ayt Iznasn · Ayt Snus · Tacawit · Tazwarit TatunsitSG (Tajṛbit · Tamaziɣt n Maṭmaṭa · Tasndit · Tawilult) · Tutrimt Tadzayrit (Taclfit · Tacnwit)
Ur igin tijanatin Tamaziɣt n waṭlas (Aṭlas Anammas · Llisan Al-ɣarbi · Taɣumarit · Taṣnhajit n Srayr · Taclḥiyt) · Taqbaylit
Tinawayin Tamaziɣt Tanawayt Tamɣribit · Tamaziɣt Tanawayt Tadzayrit
Twarg Tamahaq · Tamacq · Tawllammt · Tayart
Anẓul Utrim Tatsrrt · Tuẓẓungiyya
Agmmay Agmmay n Tifinaɣ · Agmmay Alatin · Agʷmmay Amaziɣ Aɛṛab · Tirra taɛibrit
Timrsal Unbiḍ AAAL (Dzayr) · SNM (Dzayr) · SGSM (Lmɣrib) · DNAFLA (Mali) · CRB (Fransa)
Ur gin unbiḍ Agraw imaziɣn (GM) · Agraw Amaḍlan Amaziɣ (GMM)
SG Ar tzray s ugmuḍan· SṬ Ar tzray s Waṭlas · Tutlayt inɣuban · LB Tettyalsbna
 
Amnni ad iga amud izdin d Tutlayin, isul imẓẓiy. Aws i Wikipidya s usnfl nns, tssimɣurt t.

Isaɣuln

ssnfl
 1. Tamaziɣt - Ethnologue (23rd ed., 2020)