Aggur n
Tiɣbula

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 1
Gr iwalln nnk f taggayin n waggur ad

Tazwurt
Brrkat ɣ waggur n tiɣbula n tutlayt tamaziɣt
Wikipidya s Taclḥit

Aggur ad nsmun gis kigan n izdayn n tasniwin tiwikippidyatin d tasniwin tibṛṛaniyyin f wikipidya, bac ad naws i ixf-nnɣ naws ula i middn ranin ad aran ɣ wikipidya taclḥit nɣ tiwikipidyatin yaḍnin. Iɣ tssnt kra n tasna nɣ adlis iɣayen ad yaws zun d ɣmk-ad, Rnu-tn. S taḍfi !!!
Isgzawaln (Dictionnaires)
 1. Asgzawal nɣ msmun awal umḍin n Usinag Agldan n Tussna Tamaziɣt (SGSM) : [1]
 2. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ: [2]
 3. Asgzawal aqbayli umḍin : [3]
 4. Asgzawal umḍin Amaziɣ-Akataluni : [4]
 5. Asgzawal n Madghis U'Madi : Siggl s Amawal dictionnaire g Playstore
 6. Asgzawal The berber dictionnary : [5]
 7. Asgzawal n warra n Ibn Tunart (zɣ tasuta tis 11) :[6]
 8. Ansmassu n usnubbc Glosbe : [7]
 9. Ansmassu n usnubbc Tatoeba : [8]
 10. Ansmassu n usnubbc Google : [9]
 11. Asgzawal n Tiddukkla tadlsant n imdyazn: [10]
Imawaln (Lexiques)
 1. Amawal n tusnakt nɣ matimatik Tafṛansisit-Tamaziɣt : Dr. Ramdane ACHAB,H. Sadi, M. Laïhem, TAFSUT - Série scientifique et pédagogique n°4 - LEXIQUE DE MATHEMATIQUES, 1984 [11]
 2. Amawal amatu n Tfizikt tatrart Tafṛansisit-Taqbaylit: Dr.Dahmane MAZED, Tiẓrigin ASAFU, 2003 [12]
 3. Amawal n takrura nɣ Takimit Tafṛansisit-Taclḥit : iwra-t Sadik Abdelaziz[13]
 4. Amawal n Taliktṛunit : iwrat :Mohand MAHRAZI[14]
Tajṛṛumt n tutlayt tamaziɣt tanawayt
 1. Tajṛṛumt tamaynut n tmaziɣt [15]
Adlis aqqbuṛ n tmaziɣt
 1. Adlis n ismawn : Kitab Al asmaa n Ibn Tunart
Tasdlist n tmaziɣt
 1. Asinag agldan n tussna tamaziɣt (IRCAM) : [16]
 2. Tala n umaziɣ (Tasdlist tamqqrṛant n iqbaylin) : [17]
 3. Tiɣbula tumḍinin n tmaziɣt : [18]
 4. Timrslt n Tawalt : [19]
 5. Timrslt n INALCO : [20]
 6. Ammas n usiggl amaziɣ : [21]
 7. Asqamu unnig n timmuzɣa : [22]
 8. Tasdlist n Asmuzzeɣ  : [23]
 9. Tasdlist n FreeMorocco: [24]
 10. Tussna tagamant ɣ Fisbuk [25]
 11. Tasenselkimt : [26]
 12. Inɣmisen s tmaziɣt n Arrif : [27]
 13. Msmun awal : [28]
 14. Tirra, tazlɣa n imarratn s tmaziɣt : [29]
 15. Asmel n freemorocco : [30]
 16. Asmel n tnbaḍt n Dzayer s tmaziɣt : [31]
 17. Asmel n inumiden : [32]
 18. Tasna tudmawant ifulkin : [33]
 19. Amadalamazigh s taclhit [34]
 20. Azawan s tacelhit [35]
 21. Taskla tamaziɣt[36]
Askkil n tmaziɣt
 1. Asnfal n uskkil Tifinaɣ ⇔ Alatin : [37]
 2. Askkil alatin n tmaziɣt : [38]
 3. Askkil n tfinaɣ : [39]
Rnu amgrad
 • Tram ad tdrum? Ɣṛat ilugann d taratin, tḍfṛm aylli illan ɣ tasniwin n Tiwizi. Ur d iqqan uzmmem mac ittuwṣṣa sis
 • Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit af ad yimɣur uggar.
 • Iɣ tsɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imnnitn, tẓḍaṛt ad nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi. 1. http://tal.ircam.ma/dglai/
 2. https://www.portail-amazigh.com/2014/04/dectionnaire-arab-amazigh-pdf.html
 3. http://asegzawal.com/francais/#
 4. http://www.amazic.cat/
 5. https://amawal.net/
 6. https://manuscrit-ibn-tunart.centrederechercheberbere.fr/dicber.html
 7. https://fr.glosbe.com/shi/fr
 8. https://tatoeba.org/fra/sentences/search?query=Tamazi%C9%A3t
 9. https://translate.google.com/contribute
 10. http://amawal.wikidot.com/assa
 11. http://adrar-inu.blogspot.com/2017/08/amawal-n-tusnakt.html
 12. http://adrar-inu.blogspot.com/2015/03/glossaire-general-de-physique-moderne.html
 13. http://www.mediafire.com/file/v6alun6df60b44j/Neologie-scientifique-amazighe-corpus-lexical-de-chimie-Sadik-abdelaziz-Memoire-de-master_136_pages.pdf/file
 14. https://www.academia.edu/7963146/Amawal_Elktronikan_Mohand_MAHRAZI?auto=download&email_work_card=download-paper
 15. http://www.ircam.ma/?q=fr/node/23419
 16. http://www.ircam.ma/
 17. http://adrar-inu.blogspot.com/
 18. http://tutlayt-tamazight.net/
 19. http://www.tawalt.com/
 20. http://www.inalco.fr/
 21. https://www.centrederechercheberbere.fr/accueil.html
 22. https://www.hcamazighite.dz/fr/espace-presse/revue-tamazi%C9%A3t-tura-type12
 23. https://asmuzzegh.wordpress.com/category/tussna/
 24. https://www.freemorocco.com/idlisen-books/
 25. https://web.facebook.com/%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0%E2%B4%B9%E2%B4%B0%E2%B5%8D-%E2%B5%8F-%E2%B5%93%E2%B4%B3%E2%B4%B0%E2%B5%8E%E2%B4%B0-Ama%E1%B8%8Dal-N-Ugama-597406227424068?_rdc=1&_rdr
 26. https://imalinu.blogspot.com/
 27. https://lerifain.fr/category/ineghmisen/
 28. https://mesmunawal.blogspot.com/
 29. http://tirra.net/web/?p=351
 30. https://www.freemorocco.com/Lmed-Tamazight/Lmed_Tamazight.html
 31. https://www.aps.dz/tamazight-tal/culture/tag/tutlayt%20tamazi%C9%A3t
 32. https://www.inumiden.com/tag/tamazi%C9%A3t/
 33. http://agharas-agharas.blogspot.com/
 34. https://web.archive.org/web/20120316141441/http://www.mondeberbere.com/
 35. https://web.archive.org/web/20130520071822/http://azawan.com/
 36. http://www.tasklamazigh.com/joomla/index.php
 37. https://www.translitteration.com/translitteration/fr/tamazight/ala-lc/
 38. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight_latin.htm
 39. https://www.lexilogos.com/clavier/tamazight.htm