Alugaritm agaman

2017-fr.wp-orange-source.svg
Amgrad ad icqqa ad t tfhmt !
amgrad-ad gis kra n iwalwn nna ur iẓḍaṛ ad tn ifhm yan iɣ ur issinn ɣ umawal iẓlin n tutlayt taclḥiyt tatrart.
Mad igan afssay ? Fad ad tfhmt mad gis illan tzḍart ad tawst i yixf nnk s umawal lli illan ɣ izddar akkʷ n tasna. Iɣ t ur tufit, tzḍart ad nn taggʷt ɣ imawaln d isgzawaln.

Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm, s tɛṛabt: لوغاريتم طبيعي) tga yat tasɣnt nɣ twwuri tettuysan bahra ɣ tusnakt, ar tsnfal afaris s timrnit zund akkʷ tisɣnin ilugaritm. Ar tt ntara s ɣmk-ad : .

Alugaritm anipiri

Ar nttini mas-d alugaritm agaman nɣ anipiri iga s uzadur n (amḍan) acku , iga alugaritm agaman ula tamnzut n tasɣnt : ɣ uzilal .

Amzruysnfl

Alugaritm ad dars yan yism yaḍni abla "agaman", iga-tt "anipiri". Ism ad yuckad zɣ John Napir nna igan yan umusnak askatlandi, nttat ad akkʷ izwarn ay-skr taflwit talugaritm ( ur trwas xtad lli nssn ɣila nkkni )

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm nna f nsawal nkkni ɣila s ifassn n Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649

Isnmalsnfl

Ad tili  , nẓḍar ad nini mas d asnml n tasɣnt talugaritm iga-tt unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt   gr   d 1. Ɣikad as ar t nttara :

 
Tasɣnt talugaritm tga unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt   gr   d 1.

 

Iɣ darnɣ   rad nini mas d anrar lli darnɣ illan iga uzdir.

Ɣil ad tasɣnt talugaritmt dars akkʷ aydatn n tsɣnin tilugaritmin.[1]

 

Nzḍar ad nml ɣayad s tibḍit n uɣrd lli f nsawl ɣ umzwaru s snat tfulin ɣ akud ann nɣrd s usnfl n umutti   ɣ tafult tiss snat, zund ɣikad:

 

Aydatnsnfl

 
Tasɣnt n ulugaritm agaman

Taɣlalt d tsbk n tasɣnt n ulugaritm agamansnfl

Zɣ ɣaylli izrin ar ntafa masd tasɣnt   tlla ɣar ɣ uzilal   d nzḍar ad tt nzllm ɣ ammas uzilal ad nit d:

 

S ɣikAd tilia   tasɣnt tamaɣlalt ɣ uzilal  , d acku tazllumt nns tga tumnigt rad nini masd   tga tasɣnt igmmn ɣ ammas uzilal  

Timhal f tasɣnt n ulugaritm agamansnfl

Ad tg   yat tasɣnt   s   d   sin imḍanen umnign. Tazllumt nns tga nit tazllumt n ulugaritm agaman, hyya:

 

D acku   rad nini masd   , s yat tɣarast igan amatay:

 •  

Zɣ uyda yad rad naf aydatn ddaw as:

 •  

Iɣ iga   amḍan waxiḍ:

 •  
 •  

Iɣ iga   amḍan ana:

 •  
 •  

Ɣid ar nmmal afaris s  

Aydatn yaḍninsnfl

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Amawalsnfl

 • Agaman : naturel
 • Tasɣnt, Tawwuri : fonction
 • Afaris : produit
 • Timrnit : somme
 • Azadur : base
 • Tamnzut : fonction primitive
 • Azilal : intervalle
 • Amusnak : mathematicien
 • Taflwit : tableau
 • Tazmilt : notion
 • Asnml : definition
 • Anrar : aire
 • Ayda : propriete
 • Aɣrd : integrale
 • Tafult : partie
 • Amutti : variable
 • Taɣlalt : continuite
 • Uzdir : negatif
 • Tsbk : monotonie
 • Zllm : deriver
 • Igmmn : croissante
 • Umnig : positif
 • Tamhlt : opperation
 • Amḍan : nombre
 • Amatay : general
 • Waxiḍ : impair
 • Ana : paire

Isaɣulnsnfl

 1. https://www.britannica.com/science/logarithm Encyclopedia Britannica. Tettuyẓra ass n 2020-08-29.

Aggur:Tusnakt/Tin imgradn