Alugaritm agaman

Amnni ad icqqa ad t tfhmt !
Amnni ad gis kra n iwalwn nna ur iẓḍaṛ yan ad tn ifhm iɣ ur issin ɣ umawal iẓlin n tutlayt taclḥiyt tatrart.
Mad igan afssay ? Fad ad tfhmt mad gis illan tzḍart ad tawst i yixf nnk s umawal lli illan ɣ izddar akkʷ n tasna. Iɣ t ur tufit, tzḍart ad nn taggʷt ɣ imawaln d isgzawaln.

Iga Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) yat tsɣnt bahra ittyusann ɣ tusnakt. Ar tsnfal tasɣnt ad afaris s tmrnit zun d tisɣnin ilugaritmiyn yaḍnin. Ar tt nttara s mk ad : .

Alugaritm anipiri

Ar nttini is iga alugaritm agaman s uzadur n acku . Iga alugaritm agaman tamnzut n tsɣnt : ɣ uzilal .

Amzruy ssnfl

Alugaritm ad dars yan yism yaḍn ad t igan d "anipiri". Ism ad ikka d John Napir, yan umusnak askatlandi, amskar amzwaru n tflwit talugaritmiyt (tmzaray f talli nssn).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm zɣ dar Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649.

Isnmal ssnfl

Ad tili  , nzḍar ad nini mas d asnml n tsɣnt talugaritmiyt iga tt unrar lli illan ɣ izddar n tsɣnt n   gr   d 1. Ar tt nttara s tɣarast ad:

 
Tasɣnt talugaritm tga unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt   gr   d 1.

 

Iɣ darnɣ   rad nini mas d anrar lli darnɣ illan iga uzdir.

Tṭṭaf tasɣnt talugaritmiyt aydatn kullu tn n tsɣnin tilugaritmin.[1]

 

Nzḍar ad nml ayad s tibḍit n uɣrd lli f nsawl ɣ umzwaru s snat tfulin ɣ akud ann nɣrd s usnfl n umutti   ɣ tfult tiss snat, zun d mk ad:

 

Aydatn ssnfl

 
Tasɣnt n ulugaritm agaman

Taɣlalt d tsbk n tasɣnt n ulugaritm agaman ssnfl

Zɣ aylli izrin ar nttafa mas d tasɣnt   tlla ɣar ɣ uzilal   , nzḍar ad tt nzllm ɣ ammas n uzilal ad nit d:

 

S ɣikAd tilia   tasɣnt tamaɣlalt ɣ uzilal  , acku tazllumt nns tga tumnigt rad nini ma sd   tga tasɣnt igmmn ɣ ammas uzilal  

Timhal f tasɣnt n ulugaritm agaman ssnfl

Ad tg   yat tsɣnt   s   d   sin imḍann umnign. Tazllumt nns tga tazllumt nit n ulugaritm agaman, ilmma:

 

Acku   rad nini mas d   , s yat tɣarast igan tamatayt:

 •  

Zɣ uyda yad rad naf aydatn ddaw as:

 •  

Iɣ iga   amḍan waxiḍ:

 •  
 •  

Iɣ iga   amḍan ana:

 •  
 •  

  ad igan tamatart n ufaris.

Aydatn yaḍnin ssnfl

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Amawal ssnfl

 • Agaman : naturel
 • Tasɣnt, Tawwuri : fonction
 • Afaris : produit
 • Timrnit : somme
 • Azadur : base
 • Tamnzut : fonction primitive
 • Azilal : intervalle
 • Amusnak : mathematicien
 • Taflwit : tableau
 • Tazmilt : notion
 • Asnml : definition
 • Anrar : aire
 • Ayda : propriete
 • Aɣrd : integrale
 • Tafult : partie
 • Amutti : variable
 • Taɣlalt : continuite
 • Uzdir : negatif
 • Tsbk : monotonie
 • Zllm : deriver
 • Igmmn : croissante
 • Umnig : positif
 • Tamhlt : opperation
 • Amḍan : nombre
 • Amatay : general
 • Waxiḍ : impair
 • Ana : paire

Isaɣuln ssnfl

 1. https://www.britannica.com/science/logarithm Encyclopedia Britannica. Tettuyẓra ass n 2020-08-29.Aggur:Tusnakt/Tin imgradn