kurdistan ( s takurdit : كوردستان ) nɣ kurdistan axatar, tga yat tmnaḍt tajyu-tadlsant ittusnmln g lqblt-anammas nna gis gan ikurdiyn yan ugdud imqqurn d ula tdlsa, tutlayin d tmagit tanamurt tikurdiyn ṭṭafn gis yan umzruy. G udɣar nns, tumẓ kurdistan tagut n iẓẓlmḍ n zagrus d lqblt n idrarn n ṭurus.

Acnyal n Kurdistan

Amzruy

ssnfl

Tawsna

ssnfl

Tasbbabt

ssnfl

Tamallayt

ssnfl

Tadamsa

ssnfl

Isaɣuln

ssnfl