Hann !!! Amgrad ad ixcn ur gis iffuɣ umya !
Llant ukan sul gis tguriwin tuṛḍilin zzɣ kra n tutlayt yaḍnin d/nɣ ur ittyara s tclḥiyt, tḍfurt nit sul twwuri iggutn. Ɣrat aslgn n Wikipidya taclḥiyt bac ad trmsm uggar.
Mad igan afssay? iqqan d ad igiddi, ttyukksnt zgis tguriwin turḍilin, d ad ttyusbadlnt s tguriwin timaziɣin

Tamazɣa (s tfinaɣ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ) iga yan wawal ar tt tinin imaziɣn iɣ ran ad sawln f Tafriqt n ugafa, yism ad ismun akk tmizar lli ɣ llan imaziɣn ad tnt igan: Muṛitanya, Dzayr, Miṣra (siwa), Libya, Amurakuc, Tuns, Tigzirin tiknariyin (Spanya)

Igdudn

ssnfl

Dg Ugafa n Tefriqt, imezdaɣen ineṣliyen neɣ imezdaɣen-imenza d Imaziɣen, d nitni ay d amur ameqran ɣ yimezdaɣen n Tamazɣa, xas ma yella aṭas gi-sen ɣass-a i la ttmeslayen Taεrabt ukk d/neɣ d Tafransist. Imaziɣen egan-ed tilas i wakal d ameqran, yewwet-ed seg wemda n siwa, ɣ Utaram (West) n Miṣra aramma d Targa Zewwaɣen (tazeggart) d Muritanya, af (ɣef) yiri n ugaraw Atlasi neɣ adrar n watlas. Akal n Yimaziɣen, seg wakken meqqer aramma ay yewweḍ ɣer wul (tlemmast) n Tefriqt. D Imuhaɣ neɣ Imucaɣ ay d agdud n Yimaziɣen ay lin (yesɛan) akal meqqren akk gar igduden imaziɣen wiyyaḍ, xas akken ur ttuggtan ara. Akal-nsen d Aneɛruf (Idurar n Tasili, n Ayer di Niger, atg.).

Timizar :

ssnfl

Iɣbula :

ssnfl

Isaɣuln :

ssnfl

Isaɣuln

ssnfl