Crystal important.svg
Hann !!! Amgrad ad ixcn ur gis iffuɣ umya !
Llant ukan sul gis tguriwin tuṛḍilin zzɣ kra n tutlayt yaḍnin d/nɣ ur ittyara s tclḥiyt, tḍfurt nit sul twwuri iggutn. Ɣrat aslgn n Wikipidya taclḥiyt bac ad trmsm uggar.
Mad igan afssay? iqqan d ad igiddi, ttyukksnt zgis tguriwin turḍilin, d ad ttyusbadlnt s tguriwin timaziɣin

Tifinaɣ niɣ libik ittusmras kigan ɣ dar imssiwln n tutlayin tilibiyin ɣ ifriqya n uẓẓlmḍ d tigzirin n kanarya. kra n imaratn ar ttinin is tlla zɣ tifḍt tis snat dat n tlalit n lmasiḥ ar ɣilad.

tinzulin]]
lmɣrib]].

agmmay-a infl kigan n tikkal sɣ zik ar ass-a; aya a f ar nsnuḥyu gr ulibik d Tfinaɣ tamaynut.

qqarn d akkn aẓar n wawal tifinaɣ ikka-d si tifi (tifin), d nnɣ. maca wiyaḍ qqarn, illa dg-s cck, tamaziɣt n 2500 isggasn aya, matcci am tclḥit nɣ taqbaylit n tura.

tifinaɣ (s tfinaɣ, tifinaɣ nɣ tfnⵗ) tga tirra nna ssmrasn imaziɣn ɣ ṭfriqt n ugafa ɣ tirra n tutlayt-nnsn, tamaziɣt. maca ibdda ussmrs-nns ɣ tutlayin timaziɣin n ugafa, maca tkcad tmnaḍt tutlayant tatrgit (ṭanzruft tadzayrit, n mali, talibit d tnijirit) ar tizwiri n tasut tiss xx dat n wad ssidfn i tikklt-yaḍn imɣnasn imẓrmaziɣrn n tkadimit tamaziɣt.

dɣi, addag nttini tifinaɣ, da nsawal f tirra ittusmrsn i tirra n tmaziɣt. maca nzmr ad nẓli kṛaḍt tfrkiwin n ubuɣlu n tfinaɣ. tamzwarut d tifinaɣ n zikk, niɣ alibi, tiss snat d tifinaɣ n imuhaɣ, ɣ unggaru, tifinaɣ tatrart.

dar uɣrf [[||Wp/zɣ/imaziɣn|amaziɣ]] tirra sis yẓlin zɣ zikk.[1] bdrn imaratn ilatiniyn ɣ tasut tiss 5 d tiss 6 [[||Wp/zgh/dffir talalit|dffir n tlalit n ɛisa]].[1] maca, ur jju bdirn imaratn aɛṛabn imuẓunn kra n tirra dar imaziɣn. ihi, nzmr ad nini blli asmrs n tirra s tfinaɣ ybedd dffir umnala n waɛṛabn ag imaziɣn ɣ tasut tiss 8. anɣubu n tirra s tfinaɣ ad yili jar usggas 600 d 700 dffir n l.ɛ.[1][2]

Tannayt tin ufllasnfl

gant tfinaɣ zɣ tirra tizaykutin n umaḍal. ṭirra yad, gant tirra timzwura innflulan ɣ tfriqt n iẓẓlmḍ ɣ usggas n 1500 dat lmasiḥ. ggutnt tmitar n tfinaɣ lli ittwaɣzn niɣ iɣman f iẓṛan d ifran d ismḍal ɣ tmazḍa , ɣ tmurt n lmɣrib, nttaf tifinaɣ ɣ tmnaḍin am: tinzulin, yagur, tisrfin, lumat n usli. ɣ tgzirin tiknariyin, ittwafa uḍṛiṣ akw iɣzzifn ittwarin s tfinaɣ ɣ yjj n yifri d-amqqran ɣ cutanbir 2006. assa, ɣ tmura n mali d nnijir d iffus n dzayr, suln imaziɣn sslmadn tarwa nnsn tirra n tfinaɣ ḥma ad msawaḍn jaratsn. ɣ lmɣrib, sulnt da ssmrasnt tmɣarin tifinaɣ ɣ usfulki d uẓṭṭa d idqqi. Zɣ usggas n 2003, tkcm tutlayt tamaziɣt, s tirra nns tifinaɣ , s tinmal n lmɣrib. tifinaɣ d tira i zi tarin imaziɣn n ssahra i tsamman ixf nsn tamaciɣt niɣ tamahiɣ niɣ imuhaq x hḍasab agrw i ɣ tirin. iwdḍan i wa ijjin zi asn tsmmanthn tawariq niɣ twarg.

Amzruysnfl

 
tirra n tfinaɣ qdmnin ɣ usit n inɣutn n iẓran n intdnni nna iqrrbn i tmdint n ssuq ɣ mali

tifinaɣ d trr n tutlayt tmaziɣt, tetwari s alfis an clwagi nɣ s clwagi an alfis, ɣ s nnj an adday nɣ s adday an nnj,ttarin sis imaziɣn, tlla ɣ libya ɣ adrar n infusn,di wrflla ,di ɣirian,tlla ɣ ṭunis,ded tlla ɣ tmurt n imucaɣ,tlla ɣ tkanarit,trra n tifinaɣ tiru ur ttarin ara sis ɣas imucaɣ,maca asinag agldan n ṭussna ṭmaziɣt ircam, ymanu trr tamaynut zɣ iskkiln n ṭifinaɣ, ism-nns nu-ṭifinaɣ, nɣ tifinaɣ tatrart {tamaynut}, zgmmi n asggas n 2003 ɣ ṭagldant n lmaɣrb ɣ taɣrbazin-nnsn ttarin s ṭifinaɣ ktyaw iskkiln-nns:

Azmz adɣyansnfl

 
dzayr]]).

tifinaɣ (s tfinaɣ, tifinaɣ nɣ tfnⵗ) tga tirra nna ssmrasn imaziɣn ɣ tfriqt n ugafa ɣ tirra n tutlayt-nnsn, tamaziɣt. maca ibdda ussmrs-nns ɣ tutlayin timaziɣin n ugafa, maca tkcad tmnaḍt tutlayant tatrgit (tanzruft tadzayrit, n mali, talibit d tnijirit) ar tizwiri n tasut tiss xx dat n wad ssidfn i tikklt-yaḍn imɣnasn imẓrmaziɣrn n tkadimit tamaziɣt.

ass-a, ismemmi umrruk tfinaɣ ig-tt d askkil n tmaziɣt, igan tutlayt tamaddudt n tmurt zɣ 2011 (tettusmatu tfinaɣ aha da tettuman ɣ mani illan : timrsal, tiswak, tirmisin, atiliḍisyun, ifarisn n usadur, isafarn, atg.).

iga awd askkil ittusmrasn dar imaziɣn n ugafa utrim alibi ɣ tirra n tutlayt-nnsn.

mrrakc]].

dzayr, nna issudedn tamaziɣt ɣ 2016, tsul tḥiṛ gr tfinaɣ d uskkil alatini d uskkil aɛṛab.

issn uskkil-a, ittusmman awd askkil alibi, kigan n tnfliwin zɣ untti-nns ar ass-a. ḍɣi, tlla yat tunɣilt tamaynut, ism-nns tifinaɣ tamaynut tkka-d nik tisnfal tizaykutin.

Azmz azaykusnfl

Afiniq Rhvaf Tifinaɣ n ccaq
  ʾ
  b  
  g  
  d  
  h  
  w  
  z  
   
   
  y  
  k  
  l  
  m  
  n  
  s  
  ε
  p,f  
   
  q  
  r  
  š  
  t  
 
j  

Asmagnu agrɣlan (unicud)snfl

Sg uḥric wis 4.10 n ṭagnut umi nqqar unicud, iskkiln ṭifinaɣ ungaln zɣ wangal uskil u 2ḍ30 ar u 2ḍ7f. llan ar tura azal n 55 iskkiln i yungaln dg anagraw unicud.

ⵜⴰⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵓⵏⵉⵛⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ (ⵙⴳ ⵓⵣⵍⵎⴹ ⴰⵔ ⵢⴼⵓⵙ)
ⴰⵏⴳⴰⵍ +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
U+2D30 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D40 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D50 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D60 20px 20px 20px 20px 20px 20px                   20px
U+2D70                                

Iskkilnsnfl

Code Glyphe Codage Translittération Nom
Unicode

(recommandé)

« ANSI »

(déprécié)

latine API arabe
U+2D30   Talɣa:Lang A a a ا ya
U+2D31   Talɣa:Lang B b b ب yab
U+2D32   Talɣa:Lang bh Talɣa:Souligner yabh
U+2D33   Talɣa:Lang G g ɡ گ yag
U+2D34   Talɣa:Lang ghh Talɣa:Souligner yaghh
U+2D35   Talɣa:Lang Ǧ dj d͡ʒ ج yadj (Académie berbère)
U+2D36   Talɣa:Lang yadj
U+2D37   Talɣa:Lang D d d د yad
U+2D38   Talɣa:Lang dh ذ yadh
U+2D39   Talɣa:Lang dd ض yadd
U+2D3A   Talɣa:Lang ddh ḏ̣ ظ yaddh
U+2D3B   Talɣa:Lang E è, ey ə yè, yey
U+2D3C   Talɣa:Lang F f f ف yaf
U+2D3D   Talɣa:Lang K k k ك yak
U+2D3E   Talɣa:Lang yak touareg
U+2D3F   Talɣa:Lang khh Talɣa:Souligner yakhh
U+2D40   Talɣa:Lang H h

b

h

b

ه

ب

yah

= yab touareg

U+2D41   Talɣa:Lang H h h ه yah (Académie berbère)
U+2D42   Talɣa:Lang yah touareg
U+2D43   Talɣa:Lang hh ح yahh
U+2D44   Talɣa:Lang Σ ʿ ʕ ع yaʿ
U+2D45   Talɣa:Lang X kh x خ yakh
U+2D46   Talɣa:Lang yakh touareg
U+2D47   Talɣa:Lang Q q q ق yaq
U+2D48   Talɣa:Lang yaq touareg
U+2D49   Talɣa:Lang I i i ئ yi
U+2D4A   Talɣa:Lang J j ʒ ج yaj
U+2D4B   Talɣa:Lang yaj de l'Ahaggar
U+2D4C   Talɣa:Lang yaj touareg
U+2D4D   Talɣa:Lang L l l ل yal
U+2D4E   Talɣa:Lang M m m م yam
U+2D4F   Talɣa:Lang N n n ن yan

Ẓr ulasnfl

Isaɣulnsnfl

  1. 1,0 1,1 et 1,2 salim cakir, tutlayt d tskla timaziɣin, mayyu 2004.
  2. The Libyc Writing, S. Ait Ali Yahia, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of humanities and Social Sciences Vol:8, No:6, 2014