Asif n Masst iga yan wasif illan ɣ tmazirt n Lmɣrib, tiɣzi nns tlkm 120 km. Ar itffi wasif ad ɣ yat lblast taggug s kkra n mraw ikilumitrn f tagrawt n Masst nna ɣ yusi nit ism nns. Amda nns illa ɣ iffus n tsga n Sus-Masst nna ɣ tlla Sus ɣ ugafa d wasif n Masst ɣ iffus nns.

Asif n Masst

Tamazirt : Lmɣrib
Tifrisin
Taɣzi : 120 km
Taɣarast
Aɣbalu : Aṭlas mẓẓiyn
Asfsi (المصب ): Ill Aṭlasi
Iɣerman: Masst - Tafrawt

Tarakal ssnfl

Yaggug wasif ad f tiɣrmt n Ugadir s 50 km ɣ iffus nns, iqrrb ukan i yan udwar iga s yism Sidi Rbat, ɣ tamnaḍt n Wactukn-Ayt Baha ɣ tsga n Sus-Masst, Ar itffi wasif ad ɣ yill Aṭlasi.

Ẓṛ uggar ssnfl

Isaɣuln ssnfl