Asif n Wansifn

(Tmmatti-d zɣ Asif n Wansifen)
Asif n Wansifen
Sources d'Oum Rabii é.JPG
Asif n Wansifen

Tamazirt : Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Tifrisin
Taɣzi :
Aktum (débit) :
Tajumma n umda (مساحة الحوض) :
Uṭṭun n uggugen (عدد السدود) : Tam (8)
Tamzazt (جريان) : َAmɣlal (دائم )
Taɣarast
Aɣbalu : Aṭlaṣ anammas
Asfsi (المصب ): Azmmur
Tarakalt
Isaffen ns: gan Sa n isaffen :
Timizar : Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Iglmamen nns: Aglmam n Ḥmad Aḥnṣal, Aglmam n Lmasira
Iɣerman: Xnifra, Mrirt,Tadla, Acbar n isrɣinen, Azmmur.

Asif n wansifn[1]Asif n isaffn (s taɛrabt : نهر أم الربيع Umm rrabiɛ) iga yan wasif bahra imqqurn g tmazirt n Lmɣrib. Yullid wasif n Wansifn sg idrarn n waṭlaṣ anammas issudu s umnid n umalu allig nn-iffi g taman tiɣrmt n Uzmmur, g ugaru (océan) Aṭṭlanṭi. Tiɣzi gis 555 Km, tamkta n waman sgis izrrin ar traḥan ar 117 m3/s, ɣayadd a yudjan asif n wansifn ad ig asif wiss sin g tmazirt n Lmɣrib.

Isaffn n Tasawt d Wad lɛbid gan isaffn imqqran dadd i-tt-ffin g wasif n wansifn, ssin itsn uckand sg idrarn n waṭlaṣ amqqran, sg tmnaḍin Infḍwak d Innultan, sg tsga n unẓul.

Asif n wansifn yattuy bahra watig nns ɣ umzruy tmazirt n Lmɣrib d umaḍal aqbur, iqqim iga iwtta gr tagldit n Fas d Tagldit Murrukc g uzmz Iwaṭṭasn d Imarinn, allig d ikcm urumi Afranṣawi s Lmɣrib g usggas n 1912. Ig daɣ asif-ad iwtta ingr tiqqbilin n Ccawiyya d Rrḥamna, tili dars daɣ yat tawwri tagjdant g tibḍit tatrart n Murrukc, illa ingr Tasga n Mrrakc-Asfi d tasga n Tigmmi tumlilt-Sttat.

Tiwlafinsnfl

Assaɣsnfl

Assaɣ aqqbur igat Wansifn s unamk n wasif n isaffn nɣ asif kullu imqqurn, acku asif ad iga asif kullu ymqqurn g tamnaḍt-ad lli g illa, ayaɣ af as gan s wassaɣ asif amqqran nɣ asif n isaffn, ɣmklli isawl f wassaɣ ad Lyyun Al afriqi g udlis-ns Waṣf ifriqya, adlis ad lli igan yan sg igjda n tussna n Lmɣrib aqqbur d tussna iqqbiln-ns.

G tasut tiss 16 assaɣ ad i-tt-ussnfal s wassaɣ n Umm rrbiɛ, assaɣ ad nna igan assaɣ n yan iɣrm sg iɣrman nna ɣ izray f wasif ad, macc assaɣ n iɣrm ad igat Umm Rabiɛ ɣmklli inna Muḥmmad Al idrisi g udlis nns Nuzzhat Almuctaqq.

Assaɣn yaḍnisnfl

Iṭṭaf asif ad kigan n ismawn nɣ wassaɣn yaḍni, zun d :

 • Asif n isaffn
 • Umm rrbiɛ
 • Anatis
 • Asana
 • Morbeia
 • Morbea
 • Morbia
 • Oum-er-Rbia

Aglamsnfl

Ard i-tt-nbaɛ wasif n wansifn sg idrarn waṭlaṣ anammas, sg taɣzi n   f uflla n wakal, aggugn iɣbula ns f tamdint n Xnifra s  , aggugn daɣ f iɣrem n Mrirt s  .

Asif nnaɣ sg iɣrem n Xnifra ifka yixf nns s umnid n iffus, ilma yekcem s uẓaɣar n Tadla, ilma kcmnd sers isaffn n Tasawt d Wad lxḍer d wasif n Wad lɛbid sg iẓẓelmḍ.

Amda alilansnfl

Amda alilan n wasif n wansifn dars yat tajumma n   .

Isaffnsnfl

 
Asif n Wansifn

Amawalsnfl

 • Amda alilan  : حوض مائي
 • ililan  : ماء
 • Amda  : حوض
 • Agjdan  : رئيسي
 • Agaru  : محيط
 • Uẓẓun : حد فاصل
 • Aktum [2] : صبيب ,débit
 • Amda alilan : حوض مائي sg ililan : ماء
 • Aglam : وصف، description
 • Tamzazt : جريان, mouvemnt d'une rivière
 • Amɣlal : دائم, permannt

Iɣbulasnfl

Ẓr uggarsnfl

Isaɣulnsnfl

 1. َAdlis Waṣf ifriqya, Lyyun Al afriqi
 2. Amawal n tfizikt tatrart : http://adrar-inu.blogspot.com/2015/03/glossaire-general-de-physique-moderne.html