Tasga n Ṭaṭa


Tamnaḍt n Ṭaṭa tga yat tmnaḍt ɣ tsga n Sus-Masst. Tamaẓunt nns tga-tt Ṭaṭa.

Tasga n Ṭaṭa
‫إقليم طاطا‬
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵟⴰ
Tamssugurt
Tamaẓunt Ṭaṭa
Tarakalt
Tajumma 25925 km²
Iwtta d Tasga n Tarudant d Tasga n Tiznit
Tadimugṛafit
Imzdaɣn 117 841 imezdaɣ. (2014)
Takatin 22 359
Umlan yaḍnin
Akud adigan AMS+01:00


Isaɣuln ssnfl