Iga K yan sg iskkiln n ugmmay alatin n tmaziɣt.


K
Afaylu:Askkil amaziɣ k.ogg

Assaɣ
assaɣ s tmaziɣt : Yak

Tirra
tirra tamqqrant : K
tirra tamẓẓayt : k
tirra s tfinaɣ :

imsli
API : /jak/

Anaw n uskkil
Anaw : askkil n targalt

S tutlayin yaḍni
tasrɣint : ك
tafransist : k

Tiwlafin ssnfl

Iskkiln ilatinen n tutlayt tamaziɣt
A B G D E F K H Ɛ X Q I J L M N U R Ɣ S C T W Y Z


Isaɣuln ssnfl