Idrarn n Waṭlas

Idrarn n Waṭlas (s tifinaɣ: ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ) gan yat trabbut imqqurn n idrarn illan ɣ tfriqt n ugafa. Idrarn ad umẓn zɣ iffus utrim n Lmɣrib ar ugafa n Tuns. Gisn ar nttafa udrar n Tubqal lli igan adrar akkʷ iɣzzifn ɣ ammas n tmazɣa s yat tiɣzi ilkmn uggar n 4100m.

Idrarn n Waṭlas
Umlan Imatayn
Afa Adrar n Tuggkal
Tattuyt zɣ iggi yill 4 165 m
Tiɣzi 2 550 km
Turrut 300 km
Tarakalt
Angraw n Ismlan Ijɣrafiyn 31°03′43″N 7°54′58″W / 31.0619°N 7.9161°W / 31.0619; -7.9161
Tafult n ceinture alpine
Adɣar Tafriqt ugafa
Tamazirt Lmɣrib, Dzayr d Tuns
Geology
Tallit tasnaklant Précambrien

Idurar n waṭlas gant yan mnnaw n idrarn , ar tn nttafa ɣ ugafa utrim n umnẓaw n Tfriqt ɣ tmizar n Tuns d Dzayr d Lmɣrib s tiɣzi n 2500 km (1600 Mill), afa yakk iɣzzifn n idrarn ad igatt adrar n Tuggkal illan ɣ ammas n unẓul utrim n Tgldit n lmɣrib s waddud itlkamn ar 4167 m, yill agrakal ad iḥuddan idrarn n Waṭlas zɣ ugafa, zɣ yiffus tettals-it-d tanẓruft imqqurn, zɣ utaram Agaraw anaṭlas.

Igzzumn

ssnfl

Nẓḍar ad nbḍu idrarn ad s kraḍ n trabbutin.

 
Iwtta gr aṭlas mqqurn d waṭlas mzziyn taman tiɣrmt n Gulmima

Aṭlas mẓẓiyn

ssnfl
  Imgradn lli sis iẓlin : Aṭlas mẓẓiyn

Idrarn n waṭlas mẓẓiyn ɣʷin yat tjumma imqqurn ɣ wakal n iffus n tmazirt zɣ yill aṭlasi ɣ iffus utaram ar iffus agmuḍan iɣ akk tzrit tasgiwin n Warzazat tlkmt tiɣrmt n Tafilalt (tumẓ ɣin tqriban kran 500km n uzaru). Ɣ iffus dars iwtta d tnrẓuft (ṣṣḥra). Adrar lli akk illan ɣ ugmuḍ n idrarn ad iga tt adrar n Saɣru, d iṭṭaf iwtta ɣ ugafa d idrarn n waṭlas mqqurn. Afa n idrarn ad iga tt adrar n Sirwa lli yadli igan yan uburkan, tlkm tiɣzi nns 3304 m.

Aṭlas mqqurn

ssnfl
  Imgradn lli sis iẓlin : Aṭlas mqqurnTubqal

Idrarn n waṭlas mqqurn nɣd Adrar n Drn gan idraren li kullu imqqurn ɣ tmazirt n umrruk. Iga Tubqal ixf n idrarn ad, nttan a-kullu gisn iɣzifen , yili ɣ tiɣzi n 4167 m. Idrarn ad bḍun Amrruk fsnat tsgiwin mqqurnin, yat bahra irɣan tḥbu fllas azazwu d yat ifan udm ns i yill ɣayn af tfulki bahra ɣ uzazwu nns.

Ar ttini kran middn i idraran ad Adrar n Drn acku nttni ad yakkan tudrt i izaɣarn d igmmaḍn d kullu ikaliwn n tmazirt n umrruk acku nttni ad tkkan waman lli-f tbidd tudert n kraygat targant wala imuidar.

Adrar n Tubqal iga yan udrar illan ɣ ammas n idraren n waṭlas mqquṛn. Nettan ad akkʷ ittawssan nger idraren n lmɣrib acku nttat ad akk gisn iɣzzif, tiɣzi nns tugr 4000m. Adrar n tubqal assaɣ ns aẓuṛan iga tt tugga akal s tmaziɣt iga adrar i kullu yattuyn g iẓẓlmḍ n tafṛiqt d wiss sin g tfṛiqt ffir n udrar n kilimangaru. d illa g tizult n aṭlas amqqran, g tmazirt n umur n wakuc (lmɣrib) yaggug-nn s 63 km f tɣrmt n mrrakc, d ar tlkkm tattuyt ns ar 4167 mitru.

Aṭlas anammas

ssnfl
  Imgradn lli sis iẓlin : Aṭlas anammas

Aṭlas anwrir

ssnfl

Aṭlas anẓraf

ssnfl

Idrarn istawhmman

ssnfl

Idrarn lli akk imqqurn ɣ idurar n waṭlas, tuggt nnsn llan ɣ waṭlas mqqurn, ilin wid llanin ɣ way mẓẓiyn d walli llan ɣ tuẓẓumt nna mu nttini anammas:

 • Tubqal – 4167 m - Aṭlas Mqqurn
 • Wanukrim – 4089 m - Aṭlas Mqqurn
 • Iɣil Mgun – 4071 m - Aṭlas Mqqurn
 • Aflla – 4043 m - Aṭlas Mqqurn
 • Akiwd – 4030 m - Aṭlas Mqqurn
 • Adrar n Tarurt – 4001 m - Aṭlas Mqqurn
 • Tazarhart – 3995 m - Aṭlas Mqqurn
 • Akswal – 3910 m - Aṭlas Mqqurn
 • Inɣmar – 3892 m - Aṭlas Mqqurn
 • Bu Ignwan – 3882 m - Aṭlas Mqqurn
 • Wawgulzat – 3763 m - Aṭlas Mqqurn
 • Ticki – 3753 m - Aṭlas Mqqurn
 • Adrar Ayaci – 3747 m - Aṭlas Mqqurn
 • Adrar Bu Nasur – 3356 m - Aṭlas Anammas
 • Adrar n Sirwa – 3304 m - Aṭlas Mẓẓiyn
 • Gurza – 3280 m - Aṭlas Mqqurn
 • Adrar Saɣru – 2712 m - Aṭlas Mẓẓiyn
 • Adrar n Lkst – 2357 m - Aṭlas Mẓẓiyn
 • Adrar Cilya – 2328 m - Awras
 • Lalla Xadija – 2308 m - Djurdjura
 • Adrar Tanurdi – 2250 m - Aṭlas Anammas
 • Tassmit – 2247 m - Aṭlas Mqqurn
 • Adrar Ɛisa – 2236 m - Aṭlas Anẓraf
 • Adrar Babur – 2004 m - Babor
 • Adrar Antar – 1953 m - Aṭlas Anẓraf
 • Adrar Gruz – 1835 m - Aṭlas Anẓraf
 • Thaltat – 1638 m - Djurdjura
 • Kudiat Sidi Abdlqadr – 1629 m - Piccolo Atlante
 • Mont Zakkar – 1550 m - Dahra
 • Adrar Cambi – 1544 m - Dorsale tunisina

Ẓṛ uggar :

ssnfl

Isaɣuln

ssnfl