Aggur:Timassanin

Science-symbol-2.svg Aggur n
Tamassant

Uṭṭun n imnnitn g waggur ad : 40
Gr tiwallin nk f taggayyin n waggur ad

Aggur:Timassanin/Amgrad

Asfsr


Tifawt
Tawlaft n Jubitir seg ignwan

JubitirJupitirAdanbala iga yan umtiwg lli kullu imqqurn ɣ unagraw anafuk, s ubddur imqqurn s 2,5 f imtiwgn ann iɣaman munn, macc ar ittɣama iga ɣar yan zzɣ ifḍ ɣ ubddur n tfukt.

Amtiwg n Udanbala iga amtiwg lli bahra immrwasn d tfukt ɣ tnɣa nns. waxxa txṣṣa tuqqna ns n uhidrujin a ttimɣur s 75 n tkklit f ma ttga ɣilad afad ad ig itri, d ixṣṣa a yimɣut ɣar s 13 n tkklit i ujdr n udyutiryum afad ad ig aguzzal admman.


... Ɣer uggar ...
Tamassant
Prumeti yiwid tasafut u fgan, iskrt Heinrich Fueger (1817). Musée Liechtenstein, Vyinna.

Tamassant tga kullu madakkan iswingimns lanin atig f mayssn ufgan, d ma ilkm s ixfn ɣ tusna n madas issuteln. z talatinit (scientia, « connaissance »). Ilint graygat tiɣulin n tamassant, tarakal (géographie), tamsasfart ( Medecin), tusnakt (Matematique), takrura (chimie).. graygat tayult tẓli s yan wanaw n tamassant tsmun tiwuriwin nes, d iswingimn iqbura nes, d ma fllasn ibnan , d mad kfan. Gint tiɣarasin timassanit, atig n tamassanit may skarn ɣ tuwuriwin ad kullu mammu ntini timassanin.

Tafukt
Yat tewlaft n tafukt smanen-tt ayt NASA.

Tafukt tga-tt titrit n unegraw afukan. Ɣ ussurtey asnallun, tga tafukt zɣ yitran ganin ɣ wanaw axmuc awraɣ ilan ɣ ubeddur attayen n 1,989 1 × 1030 kg, tettusileɣ s uhidrujin (75 % n ubeddur d 92 % n ubleɣ) d uhilyum (25 % n ubeddur d 8 % ubleɣ). Tamu tafukt ɣ umahellaw igan s isem abrid n walim taggug i tuẓẓumt n umahellaw s wattayen n 8 kpc (∼26 100 a.l.), agensu n yiɣil n Uṛyun. Ar tessutul tafukt i tuẓẓumt n umahellaw ɣ 225 ar 250 n imelyunen n iseggasen (aseggas n umahellaw). Ar as-ittenneḍ wakal (s temmri n 30 km/s), sa n imtiwgen yaḍen, semmus n imtiwgen ixmucen s usidres, mennaw n iknemtiwgen d imsazagen d yat tassfift n ugeḍrur. Ar tettgensas tafukt i waḍu-nnes attayen n 99,854 % n ubeddur n unegraw afukan, ar ittgensas Jupiter uggar n sin ifkraḍen n uyenna d-yaguren.

Tafukt, dar s assaɣn yaḍn zund "iṭij - tafuyt", nttat ad igan itri illan ɣ tuẓẓumt n unagraw anafuk, d iga ubddur ns kra n 99,86% zzɣ amsmun n ubddur n unagraw anafuk.

Asamu

- Awum aknunnay: 1,39 agndid akilumitr.

- Abddur: 1,99 × 10³⁰ akilugram.

- Astum n wammas n umahllaw: 26 038 asggwas n tifawt.

- Azmz n wannaḍ: 25 n wass.

- Azmz n uḥbu amahllawan: 225 agndid n usggwas.

- Aẓẓug n tsna: 274 M/S².

- Tirɣi n tsna: 5 505 wC.

Amassan
Galileo Galilei

Galilyu Galili iga yan amussnagamaw (physicien), d amussnayyur (astronome), ilul g tmazirt n Ṭalyan. Galili iga yan seg wida ygan llsas i tasengama tatrart (physique moderne). isiggel Galili d Kepler, irfed-iten Nyutun i wsiggel ns. Galili isnulfa-d s wacu issaked aggur, isken-d tiderra (ccwami) illan ɣef iṭij. D Galili I d-yufan isafen illan ɣef aggur d igensawen (satellites) imeqqranen n Jupiter d udmawen n Venus.


...Ɣer ugar ...
Rnu amgrad

Awsat ɣ tirra n imgradn n Wikipidya s tutlayt Taclḥit afad ad timɣur uggar, Ɣid a ɣ tẓḍarm ad trnum kra n umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad igutn imgradn s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tesɣawsat s tiwisi ɣ tirra n imgradn, tẓḍaṛt ad nn-taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.