Tutlayin Tijanatin

Tutlayin Tijanatin neɣ Tutlayin Tiznatin gant yan tṣṭṭat zg twja n tutlayin timaziɣin n ugafa ɣ tfriqt n ugafa. Tettyusmma trabbut-a dffir n umqqun amuẓun n tqbilin mi ism "Zenata". Amsnils afṛansis Edmond Destaing ad izwarn ad asnt ifk ism-a[2][3]. Tutlayin a nnzwant f ifrrugn ɣ Tmazɣa tanammast, agafa anẓulan n Lmɣrib ar ataram n Ddzayr (tamdint), tanzruft tagafayt, zg unẓul utrim Adzayri dar Baccar ar Zuwara ɣ Libya.

Tutlayinsnfl

Kuṣman (2013)snfl

Dar Kossmann (2013:21-24)[4], taṣṭṭat tajanat gi-s timzarayin-ad:

Isaɣulnsnfl

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds (2017). Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. http://glottolog.org/resource/languoid/id/zena1250. 
  2. Edmond Destaing, "Essai de classification des dialectes berbères du Maroc Archived September 4, 2011, at the Wayback Machine", Etudes et Documents Berbères 19-20, 2001-2002 (1915)
  3. Edmond Destaing, "Note sur la conjugaison des verbes de forme C1eC2", Mémoires de la Société Linguistique de Paris, 22 (1920/3), pp. 139-148
  4. Maarten Kossmann (2013) The Arabic Influence on Northern Berber.

Tutlayin Timaziɣin
Tutlayin Amzray Tamaziɣt taqburt†,LB
Gwanc Tagwancit
Agmuḍ Tawilant · Tasuknit · Taɣdimst · Tazrgt · Tanfust · Tasiwit
Agafa Tajnat Aṭlas Anammas AgmuḍanSṬ (Ayt Sɣruccn · Ayt Warayn) · Tanzruft Tagafayt (Tagurart · Tumẓabt · Tamaziɣt n unẓul n Wahran d Figig · Tidiklt · Tuwat · Tugurt · Tagargrnt) · Tarifit · Taznatit tagmuḍant tamɣribit · Ayt Iznasn · Ayt Snus · Tacawit · Tazwarit TatunsitSG (Tajṛbit · Tamaziɣt n Maṭmaṭa · Tasndit · Tawilult) · Tutrimt Tadzayrit (Taclfit · Tacnwit)
Ur igin tijanatin Tamaziɣt n waṭlas (Aṭlas Anammas · Llisan Al-ɣarbi · Taɣumarit · Taṣnhajit n Srayr · Taclḥiyt) · Taqbaylit
Tinawayin Tamaziɣt Tanawayt Tamɣribit · Tamaziɣt Tanawayt Tadzayrit
Twarg Tamahaq · Tamacq · Tawllammt · Tayart
Anẓul Utrim Tatsrrt · Tuẓẓungiyya
Agmmay Agmmay n Tifinaɣ · Agmmay Alatin · Agʷmmay Amaziɣ Aɛṛab · Tirra taɛibrit
Timrsal Unbiḍ AAAL (Dzayr) · SNM (Dzayr) · SGSM (Lmɣrib) · DNAFLA (Mali) · CRB (Fransa)
Ur gin unbiḍ Agraw imaziɣn (GM) · Agraw Amaḍlan Amaziɣ (GMM)
SG Ar tzray s ugmuḍan· SṬ Ar tzray s Waṭlas · Tutlayt inɣuban · LB Tettyalsbna
Amgrad ad izdin d Tutlayin iga amud, imẓẓiy ka sul. Aws Wikipidya s usnfl nns d simɣur t.