Tutlayt Tidiklt

(Tmmatti-d zɣ Tutlayt tidiklt)

Tutlayt tidiklt (nɣ d tamaziɣt n tidiklt) tga yat tutlayt tamaziɣt tajanat ittyusawaln ɣ Ddzayr. Tg yat zɣ tutlayin n tnzruft tagafayt. Ar tettusawal tutlayt ad ɣ ugafa utrim n tsga n Tamanrasst d tsunḍt n Salaḥ[2]. Tṭṭaf tutlayt tidiklt snat tantlayin, tili ɣ imizi n unɣubu acku tṭṭaf ɣar 1,000 n imssiwln.

Isugamsnfl

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds (2017). "Tutlayt Tidiklt". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. http://glottolog.org/resource/languoid/id/tidi1241. 
  2. Tamazight, Tidikelt. (n.d.). Retrieved March 10, 2017, from https://www.ethnologue.com/language/tia

Tutlayin Timaziɣin
Tutlayin Amzray Tamaziɣt taqburt†,LB
Gwanc Tagwancit
Agmuḍ Tawilant · Tasuknit · Taɣdimst · Tazrgt · Tanfust · Tasiwit
Agafa Tajnat Aṭlas Anammas AgmuḍanSṬ (Ayt Sɣruccn · Ayt Warayn) · Tanzruft Tagafayt (Tagurart · Tumẓabt · Tamaziɣt n unẓul n Wahran d Figig · Tidiklt · Tuwat · Tugurt · Tagargrnt) · Tarifit · Taznatit tagmuḍant tamɣribit · Ayt Iznasn · Ayt Snus · Tacawit · Tazwarit TatunsitSG (Tajṛbit · Tamaziɣt n Maṭmaṭa · Tasndit · Tawilult) · Tutrimt Tadzayrit (Taclfit · Tacnwit)
Ur igin tijanatin Tamaziɣt n waṭlas (Aṭlas Anammas · Llisan Al-ɣarbi · Taɣumarit · Taṣnhajit n Srayr · Taclḥiyt) · Taqbaylit
Tinawayin Tamaziɣt Tanawayt Tamɣribit · Tamaziɣt Tanawayt Tadzayrit
Twarg Tamahaq · Tamacq · Tawllammt · Tayart
Anẓul Utrim Tatsrrt · Tuẓẓungiyya
Agmmay Agmmay n Tifinaɣ · Agmmay Alatin · Agʷmmay Amaziɣ Aɛṛab · Tirra taɛibrit
Timrsal Unbiḍ AAAL (Dzayr) · SNM (Dzayr) · SGSM (Lmɣrib) · DNAFLA (Mali) · CRB (Fransa)
Ur gin unbiḍ Agraw imaziɣn (GM) · Agraw Amaḍlan Amaziɣ (GMM)
SG Ar tzray s ugmuḍan· SṬ Ar tzray s Waṭlas · Tutlayt inɣuban · LB Tettyalsbna
Amgrad ad izdin d Tutlayin iga amud, imẓẓiy ka sul. Aws Wikipidya s usnfl nns d simɣur t.